Äldreboende

Om du som är äldre inte längre kan få dina behov och din trygghet tillgodosedda i din bostad, finns äldreboenden eller särskilda boenden. På äldreboendet finns personal dygnet runt för att hjälpa dig med det du behöver.

Precis som när du bor i en vanlig lägenhet har du ett hyreskontrakt på lägenheten. I anslutning till lägenheten finns gemensamma utrymmen där du kan umgås med andra, äta eller göra andra aktiviteter.

Att ansöka om plats på äldreboende

Du (eller den som företräder dig) ansöker om särskilt boende hos en handläggare på Mottagningen på Myndighetsenheten. Ansökan ska helst vara skriftlig på en särskild blankett. Du kan också göra ansökan muntligt till din handläggare.

Du ansöker om plats på äldreboende på den här blanketten: Ansökan om insats enligt socialtjänstlagen.

Innan du kan beviljas ett särskilt boende utreds ditt behov av stöd och hjälp. Vid bedömningen ser vi alltid till möjligheterna att få behoven av omsorg och vård tillgodosedda där du bor nu.

Lägenhet inom tre månader

Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du beviljas plats på ett särskilt boende får du ett erbjudande om lägenhet så snart som möjligt. Socialförvaltningen är skyldig att erbjuda en lägenhet inom tre månader.

Lägenheterna har olika storlek, men säng och madrass ingår alltid. I övrigt möblerar du lägenheten med dina egna möbler.

Vad kostar det?

Du betalar för hyra och mat. Därutöver tillkommer hemtjänstavgift enligt gällande hemtjänsttaxa.

Avgiften beräknas med hänsyn till din inkomst och eventuell inkomst av kapital. För att vi ska kunna beräkna avgiften behöver du lämna uppgifter om din ekonomi till socialförvaltningen. Sedan får du ett beslut om din avgift. Beslutet kan överklagas.

Avgifter inom vård och omsorg

Det kan hända att du blir erbjuden en lägenhet innan du hunnit säga upp eller sälja din nuvarande bostad. Då kan du ansöka om hyresreducering. Du gör ansökan med den här blanketten.

Överklaga beslut

Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Information om hur du överklagar ges i samband med avslaget.

Fick du hjälp av informationen på sidan?