Stöd genom SoL och LSS

En funktionsnedsättning kan vara medfödd, eller uppstå på grund av en sjukdom eller skada. Det finns två lagar som reglerar vilken hjälp du som är funktionsnedsatt kan få.

Socialtjänstlagen (ofta förkortat SoL) avgör om du kan få hjälp för en tillfällig funktionsnedsättning. Lagen om Särskilt Stöd till vissa funktionshindrade (som förkortas LSS) avgör om du kan få hjälp för en svår funktionsnedsättning.

Vem kan få stöd genom SoL?

  • Du som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd och hjälp för att vardagslivet ska fungera.
  • Du som behöver hjälp med praktiska ting för att vardagen ska fungera, och kan behöva stöd för att komma ut i samhället och träffa andra människor.

Vem kan få stöd genom LSS?

  • Du som har utvecklingsstörning och/eller autism.
  • Du som har betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada som du fått i vuxen ålder.
  • Du som har mycket stora fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som innebär att du behöver hjälp varje dag.

Att ansöka om insats enligt LSS

Du själv eller den som företräder dig gör ansökan enligt LSS. Om du är under 18 år är det dina föräldrar som ansöker.

LSS är avgiftsfritt

Stöd och service genom LSS kostar ingenting. Den enda kostnaden som kan finnas är för mat och aktiviteter.

Här kan du läsa mer om olika insatser: Vilket stöd finns att få?

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.