Elevverktyget

Vid Hörby kommuns grundskolor arbetar eleverna med ChromeBooks.

Varje elev från årskurs 2 och uppåt får låna en egen ChromeBook, som de förfogar över dygnet runt under hela sin grundskoletid. Jonathan Björkman, som är BUN:s IT-tekniker, har regelbundet supporttid för eleverna vid bestämda tider på samtliga skolor.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?