Elevverktyget

Vid Hörby kommuns grundskolor arbetar eleverna med ChromeBooks. Varje elev från årskurs 2 och uppåt får låna en egen ChromeBook, som de förfogar över dygnet runt under hela sin grundskoletid. Jonathan Björkman, som är BUN:s IT-tekniker, har regelbundet supporttid för eleverna vid bestämda tider på samtliga skolor.

Vanliga frågor och svar i samband med lån av personlig ChromeBook

När är det supporttid på min skola?

Vem ersätter när ChromeBooken blivit stulen i skolan?

Om eleven har förvarat och hanterat utrustningen enligt avtalet står skolan för kostnaden. Det är viktigt att eleven alltid håller utrustningen under uppsikt eller inlåst.

Vad händer om min ChromeBook inte fungerar som den ska?

Om din Chromebook inte fungerar så lämnar du in den till IT-tekniker på de utsatta supporttiderna för felsökning. Är Chromebooken uppenbart trasig pga fysisk åverkan, måste man fylla i en skadeanmälan, innan man kan lämna in Chromebooken för att kvittera ut en låneenhet.

Vad händer om jag kört omkull med min cykel och min ChromeBook gått sönder i fallet?

Vid olyckshändelse på väg till eller från skolan, som inte beror på vårdslöshet, så står skolan för kostnaden. Har du förvarat datorn i sitt skyddsfordral och sedan haft den i t.ex en ryggsäck, så bedöms detta uppfylla kraven för normal aktsamhet.

Vem ersätter om jag spillt dricka över min ChromeBook?

Teknisk utrustning, som blir förstörd på grund av vätska, bedöms i de flesta fall vara på grund av oaktsamhet och innebär att eleven blir ersättningsskyldig. Undvik således alltid att ha vätska i närheten av din utrustning.

Vad händer om jag glömt min ChromeBook på allmän plats och den är försvunnen?

Om du glömmer din utrustning på en allmän plats såsom på bussen eller i korridoren, kommer detta med största sannolikhet bedömas som vårdslöshet, vilket innebär att du som elev blir ersättningsskyldig för utrustningen.

Hur ska jag agera om jag råkar ut för ett rån?

Om du utsätts för rån ska du alltid lämna ifrån dig utrustningen direkt, utan undantag. Eleven/vårdnadshavaren gör en polisanmälan samt fyller i en skadeanmälan som lämnas till skolan. Därefter har vi möjlighet att låsa ner ChromeBooken, så den blir obrukbar samt spåra den.

Vad gör jag om jag blivit av med min laddare?

Du förväntas alltid ha datorn/läsplattan laddad inför varje skoldag. Om du tappar bort eller har sönder laddaren, får du som elev bekosta anskaffningen av en ny laddare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.