Om du behöver någon att prata med

Ungdomstiden kan vara en rolig men också jobbig tid. Många känner en press att passa in, samtidigt som de vill hitta sig själva.

Under ungdomstiden händer mycket, både bra och dåliga saker. Ibland kan pressen att passa in och se bra ut kännas för stor för att hantera ensam. Om du som är ung i Hörby känner att du behöver någon som lyssnar finns det många att vända sig till.

Fem fria samtal

Hos oss kan du få upp till fem fria samtal med våra ungdomsbehandlare i något som kallas Råd och stöd. Samtalen är gratis och du blir inte registrerad hos socialförvaltningen.

Om du känner att du behöver mer stöd när samtalen är slut kan vi hjälpa dig att få kontakt med mottagningen för myndighetsenheten. Här kan du läsa mer om Råd och stöd.

Elevhälsan

Om du vill kan du vända dig till elevhälsan på din skola. Här finns både skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog som du kan få hjälp av, beroende av vilken sorts hjälp du behöver.

Chatta eller prata

Det finns många andra ställen dit du också kan vända dig till för att få prata eller skriva med någon. På Umo.se, ungdomsmottagning på nätet, hittar du en lista med kontaktuppgifter. Om du mår akut dåligt eller har tankar på självmord, ring alltid 112.

Maria Skåne Mellersta

Maria Skåne mellersta är till för ungdomar under 25 år som har problem med alkohol eller andra droger. Mottagningen är även till för den unges föräldrar och närstående. Hos oss kan du få kostnadsfri information, rådgivning och behandling. För att lättast komma till oss ringer du till mottagningen. All kontakt med oss är frivillig. Maria Skåne mellersta ligger i Lund och är till för dig som bor i följande kommuner: Lund, Kävlinge, Burlöv, Eslöv, Hörby och Höör. Maria Skåne mellersta har även mottagning i Hörby varannan torsdag. Teamet på mottagningen består av samordnare, kurator, socionomer, sjuksköterska, specialistläkare och medicinsk sekreterare vilka har sin tillhörighet inom både kommun och Region Skåne.

Kontakt

Telefon: 046-17 40 99
Besöksadress: Tunavägen 39 L (Sparta) i Lund
Mer information hittar du här: Maria Skåne mellersta
Det offentliga Sveriges ansvar för missbruk och beroende vilar både på kommunerna och sjukvården. Alla Mariamottagningar i Skåne drivs enligt ett gemensamt koncept för att vården ska bli så jämlik som möjligt oberoende av var du bor. Ansvarsfördelningen kring missbruk och beroende har fastställts i dokumentet ”Vägledning för Missbruks- och beroendevården i Skåne”.

Sekretess

Det du berättar för socialtjänsten och skolhälsan hanteras enligt lagen om sekretess. Det innebär i de flesta fall att det du berättar stannar mellan oss, att dina uppgifter inte lämnas ut till obehöriga och att dokumenten med dina uppgifter förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem. Men det finns undantag. Om vi till exempel får reda på att ett barn utsätts för brott är vi skyldiga att berätta det för polisen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?