Råd och stöd

Ibland kan vi kan vi behöva stöd och råd i vår vardag, av olika skäl. Både du som är förälder och ungdom kan vända dig till oss.

Som förälder har du eller ni det största ansvaret för att barnet utvecklas, lär sig omtanke och hur man ska behandla andra och sig själv. Men om du känner att du behöver någon att prata med om hur din ungdom mår eller om din roll som förälder, kan vi hjälpa dig med råd och stöd.

Som ungdom kan du också behöva någon att bolla tankar kring kompisar, skolan, fritidsaktiviteter, känslor eller andra funderingar. Du är också välkommen att vända dig till oss. Vi kan hjälpa dig med råd och stöd från en ungdomsbehandlare.

Fria samtal

Hos oss kan du få upp till fem fria samtal med en familjebehandlare eller ungdomsbehandlare. Samtalen är gratis och du blir inte registrerad hos socialförvaltningen. När samtalen är slut kan vi hjälpa dig vidare om du känner att du behöver mer stöd, individuellt eller i grupp.

Sekretess

Det du berättar för oss inom socialtjänsten hanteras enligt lagen om sekretess. Det innebär i de flesta fall att det du berättar stannar mellan oss, att dina uppgifter inte lämnas ut till obehöriga och att dokumenten med dina uppgifter förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem. Men det finns undantag från sekretessen. Om vi till exempel får reda på att ett barn utsätts för brott är vi skyldiga att berätta det för polisen.

Maria Skåne mellersta

Maria Skåne mellersta är till för ungdomar under 25 år som har problem med alkohol eller andra droger. Mottagningen är även till för den unges föräldrar och närstående. Hos oss kan du få kostnadsfri information, rådgivning och behandling. För att lättast komma till oss ringer du till mottagningen. All kontakt med oss är frivillig.

Maria Skåne mellersta i Lund och är till för dig som bor i följande kommuner: Lund, Kävlinge, Burlöv, Eslöv, Hörby och Höör. Maria Skåne mellersta har även mottagning i Hörby varannan torsdag. Teamet på mottagningen består av samordnare, kurator, socionomer, sjuksköterska, specialistläkare och medicinsk sekreterare vilka har sin tillhörighet inom både kommun och Region Skåne.

Kontakt

Telefon: 046-17 40 99 – öppnar 15 oktober
Besöksadress: Tunavägen 39 L (Sparta) i Lund

Mer information hittar du på www.lund.se/mariamottagning
Det offentliga Sveriges ansvar för missbruk och beroende vilar både på kommunerna och sjukvården. Alla Mariamottagningar i Skåne drivs enligt ett gemensamt koncept för att vården ska bli så jämlik som möjligt oberoende av var du bor. Ansvarsfördelningen kring missbruk och beroende har fastställts i dokumentet ”Vägledning för Missbruks- och beroendevården i Skåne”.

Fick du hjälp av informationen på sidan?