Vårdnadsbidrag

Det tidigare kommunala vårdnadsbidraget avskaffades den 1 februari 2016, men du som tidigare har beviljats bidrag kommer fortfarande att få det utbetalt.

Kommunalt vårdnadsbidrag var ett bidrag som gjorde att föräldrar kunde stanna hemma extra länge med sina barn. Bidraget togs bort den 1 februari 2016. Du som tidigare beviljats bidraget kan fortfarande få det utbetalt. Bidraget räknas då som en EU-familjeförmån, och kommunen och Försäkringskassan handlägger ärendet tillsammans.

Fick du hjälp av informationen på sidan?