Barngrupp – Linan

Gruppverksamhet för barn mellan 7 och 12 år.

För barn som lever eller har levt med någon som har en beroendeproblematik, psykisk ohälsa, eller i en familj där förekommer någon form av våld, erbjuder vi Linan, som bygger på CAP-metoden (Children are people too) och är en gruppverksamhet där barnen får träffa andra barn som har samma erfarenheter.

Så här går det till

Barnen får tala om sina upplevelser och utbyta erfarenheter med varandra. Det handlar om känslor, försvar, familjen, känslomässig sjukdom, risker och val samt självkänsla.  Allt sker genom lekar, rollspel, avslappningsövningar och genom att fika, se på bilder och film samt lyssna på miniföreläsningar.

Barnen träffas en gång i veckan och mellan 10-14 gånger.

Fick du hjälp av informationen på sidan?