Familjerådgivning och stöd

Hörby kommun samarbetar från och med 1 januari 2021 med Hörby KBT mottagning kring familjerådgivning. Här kan par eller nyligen separerade som hamnat i kris eller konflikt få samtalsterapi.

Familjerådgivningen erbjuder hjälp bland annat vid akuta kriser, separationer, kommunikationsproblem, frågeställningar kring att bli förälder eller upplevelse kring brister i föräldraskapet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?