Familjerådgivning och stöd

Hörby kommun har ett samarbete med Familjeterapeuterna Syd kring familjerådgivning. Här kan par eller nyligen separerade som hamnat i kris eller konflikt få samtalsterapi.

Familjerådgivningen erbjuder hjälp bland annat vid akuta kriser, separationer, kommunikationsproblem, frågeställningar kring att bli förälder eller upplevelse kring brister i föräldraskapet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?