Föräldrautbildning

Hörby kommun erbjuder ABC föräldrautbildning för er med barn i åldern 3–12 år.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det som ABCs (Alla Barn i Centrum) gruppträffar handlar om.

Träffarna innehåller bland annat hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas.
Information och diskussion varvas med övningar och filmer. Under träffarna ges även möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar.

Kostnadsfritt att delta

ABC föräldrautbildning består av fyra gruppträffar samt en återträff. Eftersom träffarna bygger på varandra är det viktigt att ni deltar vid alla träffarna.
Träffarna leds av utbildade gruppledare. Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika.

Datum för träffarna: Torsdagar 20/10, 3/11, 17/11, 1/12, Samt en återträff 2/2 -2023.
Tid: 16.30-19.00
Lokal: Slagtoftavägen 11, andra våningen.
Anmäl er för intresse och ange för varje deltagare:
Namn, mobilnummer, mailadress, eventuella allergier, samt ålder på barnet/barnen.

Vi kontaktar er inför kursstart med en bekräftelse och mer information.

Anmälan och information görs till:

Jennifer.jackbrise@horby.se
kennie.mollebro@horby.se

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?