Föräldrautbildning

Hörby kommun erbjuder ABC föräldrautbildning för er med barn i åldern 3–12 år och som vill utveckla sitt föräldraskap.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s fyra gruppträffar handlar om.

Förebygga konflikt och stärka relationer

Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer. Varje träff har vi ett tema enligt följande:

  • Träff 1 – Visa kärlek
  • Träff 2 – Vara med
  • Träff 3 – Visa vägen
  • Träff 4 – Välja strider

Vi håller ett utbildningstillfälle varje vårtermin och varje hösttermin. Anmäl er för intresse och ange för varje deltagare: Namn, mobilnummer, mailadress, ev. allergi, samt ålder på barnet/barnen. Vi kontaktar dig inför kursstart med en bekräftelse och mer information.

Vem kan gå kursen?

Du som har barn i åldern 3-12 år och bor i Hörby kommun.

Anmäl dig här

Om du vill veta mer eller anmäla ditt intresse, kontakta:elin.nyman@horby.se eller emma.gerlach@horby.se
Välkomna!

Fick du hjälp av informationen på sidan?