Ansök om hjälp och insatser

Känner du att du behöver stöd i föräldrarollen eller ett riktat stöd för ditt barn eller din tonåring, kan du vända dig till oss och göra en ansökan via mottagningen på Myndighetsenheten.

Om du har ett utagerande barn, eller ett barn som bevittnar våld, kan du söka hjälp hos oss. Du kan också få hjälp om du har oro kring missbruk eller om någon i familjen har ett problem som påverkar barnen.

Här är några exempel på hjälp du kan få:

  • föräldrautbildning
  • familjebehandling
  • stödsamtal
  • stöd från andra vuxna utanför familjen.

Råd och stöd utan ansökan

Du kan också få råd och stöd via vår öppenvård, innan du väljer att ansöka om en mer omfattande insats. Läs mer om detta här: Råd och stöd

Sekretess

Det du berättar för oss inom socialtjänsten hanteras enligt lagen om sekretess. Det innebär i de flesta fall att det du berättar stannar mellan oss, att dina uppgifter inte lämnas ut till obehöriga och att dokumenten med dina uppgifter förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem. Men det finns undantag från sekretessen. Om vi till exempel får reda på att ett barn utsätts för brott är vi skyldiga att berätta det för polisen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?