Familjerätt

Hörby kommun driver tillsammans med Eslöv och Höörs kommuner en gemensam familjerättsenhet. Här kan du få rådgivning och stöd i frågor som rör separation, vårdnad, boende och umgänge, faderskap/föräldraskap samt adoptioner.

Eslövs, Höörs och Hörbys kommuner samverkar för att stärka och utveckla familjerätten genom kompetenshöjning, kontinuitet och god kvalitet. Familjerätten finns i Eslöv.

Här kan du få hjälp med

  • adoption
  • fastställande av faderskap
  • namnbyte
  • vårdnad och upprättande av juridiskt bindande avtal
  • boende och umgänge
  • samarbetssamtal
  • frågor kring vårdnad, boende och umgänge vid skilsmässa.

Ett gemensamt telefonnummer och mailadress

Du kommer i kontakt med familjerätten på:

Tel 0413-641 04

e-postadress, familjeratten@eslov.se.
Familjerättens telefontider är: måndagar och torsdagar 13–14.30, onsdagar och fredagar 10–12.

OBS! Följande telefontider är inställda hos familjerätten: Fredag 12/4, fredag 17/5 och fredag 24/5. De svarar på inkomna mejl och meddelanden så fort de är på plats igen.

Läs mer om familjerätten på Eslövs hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?