Vårdnad, boende och umgänge

Om ni som är föräldrar inte lever ihop ska ni bestämma tillsammans var ert barn ska bo. Barnets bästa ska alltid komma i första hand när ni bestämmer hur boendet och umgänget ska se ut.

Ni som föräldrar ska alltid utgå från vad som är bäst för barnet när ni bestämmer var barnet ska bo. Det finns flera möjliga lösningar. Ni kan till exempel komma överens om att barnet ska bo lika mycket hos båda föräldrarna. Det kallas växelvis boende.

Ibland fungerar det bättre att barnet alltid bor hos den ena föräldern, och bara bor hos den andre på helgerna. Ni kan ha gemensam vårdnad av barnet även om barnet bara bor hos den ena föräldern. Men barnet kan bara vara folkbokfört hos en förälder.

På Försäkringskassans webbplats kan du hitta mer information om till exempel underhållsbidrag och underhållsstöd.

Umgänge

Ett barn har rätt att träffa båda sina föräldrar, även föräldern som barnet inte bor hos. De flesta föräldrar kommer själva överens om hur umgänget ska se ut. Umgänget ska alltid bestämmas utifrån det som är bäst för barnet.

Du som har enskild vårdnad om ett barn har ett stort ansvar för att barnet även får träffa sin andra förälder regelbundet, så att barnet kan skapa en nära relation även till den förälder som hen inte bor hos.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Om ni är överens om hur vårdnad, boende och umgänge ska fungera, kan ni skriva ett avtal. Avtalet ska godkännas av socialnämnden. Besluten ska alltid vara till barnets bästa.

Ett skriftligt avtal som är skrivet hos socialnämnden är lika juridiskt bindande som en dom i tingsrätten.

Om ni vuxna inte kan komma överens

Om ni inte kan komma överens om hur umgänget ska se ut, kan ni få samarbetssamtal med en rådgivare hos socialtjänsten. Samtalen är kostnadsfria. Här kan ni få hjälp att lägga upp praktiska saker, som ett schema för var barnet ska bo, men även prata om umgänge och ekonomi.  Samtalen leds av en professionell rådgivare som har sekretess. De får inte berätta vad ni har sagt under samtalet. Om det finns misstanke om att barn far illa bryts sekretessen.

Om ni inte kan komma överens under samtalen med socialtjänsten, kan i stället tingsrätten ta ett beslut om en lösning.

Om det är olämpligt att barnet träffar en förälder

Barn har rätt att träffa båda sina föräldrar. Men ibland kan det vara olämpligt för barnet att träffa en av föräldrarna. Det kan till exempel handla om att föräldern har en psykisk sjukdom, är våldsam eller missbrukar. I så fall ska den andra föräldern kontakta socialtjänsten.

Domstolen kan besluta att barnet inte alls ska träffa föräldern som har problem. Domstolen kan även besluta att det ska finnas umgängesstöd med när barnet träffar föräldern. Det innebär att en annan person är med.

Om du blir utsatt för våld

Varken du eller ditt barn ska behöva utsättas för våld. Kontakta alltid polis eller socialtjänsten om du eller barnet utsätts för våld av den andre föräldern.

Om du själv är våldsam eller rädd att du ska använda våld, är det bättre att du väntar med att ha kontakt med barnet och den andre föräldern tills du har fått hjälp med dina problem.

Fick du hjälp av informationen på sidan?