Muddring

Muddring är ett arbete där bottenmaterialet i en sjö, ett vattendrag eller ett hav tas bort.

Det kan göras med sprängning, grävning eller sugning. Innan du börjar muddra måste du ha länsstyrelsens godkännande.

Syftet med muddringen kan till exempel vara att göra sjön djupare för att kunna bygga eller att få bättre framkomlighet för båtar i hamnar eller farleder. Innan du kan börja arbetet måste du ansöka om tre tillstånd.

  1. Du måste få dispens från eventuellt strandskydd hos kommunen.
  2. Du måste ansöka om tillstånd för att bedriva vattenverksamhet hos länsstyrelsen.
  3. Du måste anmäla upplägg av muddermassor hos antingen länsstyrelsen eller kommunen.

Ansökan på olika nivåer

Innan du börjar muddra måste du bestämma vad du ska göra med muddermassorna. Det avgör om du ska ansöka om tillstånd hos kommunen eller länsstyrelsen.

Du ska göra en ansökan hos kommunen om

  • du ska göra ett upplägg av högst 10 000 ton muddermassa
  • du ska muddra på ett sätt som gör att föroreningsrisken är liten.

Du kan också behöva ansöka om marklov.

Du ska göra en ansökan hos länsstyrelsen om

  • upplägget blir mer än 10 000 ton muddermassa
  • det finns risk att muddermassorna är förorenade.

Att lägga massorna i vattnet klassas som dumpning. Det kräver också tillstånd från länsstyrelsen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?