Vattendirektiv

Vatten är en nödvändig resurs som måste skyddas och vårdas. Därför beslutade länderna i EU år 2000 att införa vattendirektivet.

Många länder i Europa har problem med kvaliteten på dricksvattnet, och på många platser är det också vattenbrist. Därför finns vattendirektivet.

Direktivet gäller för allt vatten: sjöar, vattendrag, grundvatten, stora floder och kustvatten. I vattendirektivet finns krav på att vi beskriver hur vattnets tillstånd ser ut i dag, och hur vi ska göra för att säkra tillgången till vatten även i framtiden. Om det finns vatten som inte uppfyller kraven ska vi åtgärda problemen.

Arbetet är indelat i sexårscykler och inom de cyklerna beskrivs hur vattnet mår, vilka åtgärder som vidtagits, uppföljning och rapportering. Målet med det systematiska arbetet är att ha god kvalitet i alla vatten.

Distrikt och vattenråd

I vattendirektivet står också att så många som möjligt ska få chansen att delta och komma med idéer och synpunkter på målen och åtgärderna som föreslås. Därför finns fem distrikt i Sverige med en vattenmyndighet i varje, som ska genomföra direktivet. Hörby tillhör distrikten Södra Östersjön och Västerhavet.

På lokal nivå är vattenförvaltningen indelad i vattenråd. Hörby kommun är med i fyra vattenråd: Helgeåns vattenråd, Kävlingeåns vattenråd, Ringsjöns vattenråd och Österlens vattenråd. Vattenråden ska arbeta för att vattnet i området ska ha en god lägsta status, och vara ett diskussionsforum för frågor som rör vatten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.