Österlens sköna vattendrag

Österlens sköna vattendrag

Hörby samarbetar med fem kommuner i projektet Österlens sköna vattendrag. Målet är att skapa god kvalitet i våra vattendrag.

Det är  viktigt att ta hand om våra åar. Många vattendrag i sydöstra Skåne är påverkade av höga halter näringsämnen, framförallt fosfor och kväve. Höga fosforutsläpp leder till övergödda vattendrag.

Projektet Österlens sköna vattendrag ska bidra till en god ekologisk och kemisk status i våra vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Österlens vattenråd (ÖVR) och vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån (NKT) vill genom Leaderprojektet Österlens sköna vattendrag förstärka vattenvårdsarbetet i anslutning till vattendragen. I samarbete med kommuner och idéella föreningar jobbar projektet för hållbara lösningar inom vattenvård.

Vattendragen inom projektet. Avrinningsområden används istället för kommungränser.

Samarbetet följer naturliga gränser i form av avrinningsområden där arbetet involverar hela vattendragen från källa till hav.

Projektfakta

  • Logotyp Leaderprojekt i nomEuropeiska unionenProjektägare: Tomelilla Kommun
  • Samarbetskommuner: Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Hörby, Kristianstad, Sjöbo
  • Projektlängd: 3 år (preliminärt slutdatum 31 augusti 2020)
  • Projektets budget: 3 miljoner kronor. Hälften av budgeten utgörs av ett Leader-stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.