Anmälan och regler

Här kan du läsa mer om hur du anmäler dig och hur det fungerar på Kulturskolan, både vid anmälan och när du väl har börjat ditt ämne.

För att kunna vara med måste du först anmäla dig. Antingen gör du det digitalt via SpeedAdmin eller så skriver du ut en anmälningsblankett som du fyller i och skickar till oss.

Digital anmälan (via SpeedAdmin)

Anmälan via blankett

Skicka blanketten till: Kulturskolan, Norregatan 42B, 242 32 Hörby

I vissa av våra ämnen finns det inte plats på en gång. Då hamnar du i kö, som sorteras efter vilken datum du gjorde din anmälan. Vi kontaktar dig när det är din tur att börja.

I ämnena dans, bild, drama, kör och film försöker vi ta in alla elever som söker.

Regler

När du börjat på Kulturskolan finns det vissa regler som kan vara bra att känna till.

  • När du börjar på ett nytt ämne har du tre lektioner i följd på dig att prova utan kostnad. Om du inte vill fortsätta måste du meddela det tredje gången. Annars debiteras du för hela terminen.
  • När du kommit in på ett instrument stryks du från kön till dina andra alternativ. Vill du stå kvar i kön till ett annat ämne måste du meddela Kulturskolan om det.
  • När du går på ett ämne behöver du inte anmäla dig på nytt. Vi räknar med att du fortsätter ända tills du meddelar oss något annat.
  • Du kan gå på flera ämnen samtidigt. Vill du spela två instrument så prata med din lärare.
  • Om du som elev inte kan komma till din lektion måste du meddela läraren eller Kulturskolan om det, annars kan vi tro att du kommit bort.
  • Om din lärare är sjuk kan lektionen bli inställd. I så fall blir du kontaktad av Kulturskolan via telefon eller mejl.
  • Undervisningen på Kulturskolan följer läsårstiderna på grundskolan.
  • Som elev är du garanterad 27 tillfällen med pedagog under ett läsår.

Avanmälan

Om du vill sluta i ditt ämne måste du meddela Kulturskolan. Om du slutar mitt i en termin måste du ändå betala för hela terminen. Din vårdnadshavare måste meddela att du ska sluta senast den 15 december inför vårterminen och den 15 maj inför höstterminen om du går ett musikämne. Om du går drama och teater, bild, dans, film eller kör måste ni meddela att du ska sluta senast den 15 december respektive den 15 augusti.

Avanmälan görs via SpeedAdmin.

Fick du hjälp av informationen på sidan?