Gruppboenden

Om du är vuxen och har en funktionsnedsättning som omfattas av LSS, kan du ha rätt till bostad med särskild service.

De särskilda boendena kallas för gruppbostäder, och i Hörby finns fem sådana boenden just nu.

Hur skiljer sig ett särskilt boende mot att bo hemma?

Precis som när du bor i en vanlig lägenhet har du ett hyreskontrakt på lägenheten. I anslutning till lägenheten finns gemensamma utrymmen där du kan umgås med andra, äta eller göra andra aktiviteter.Här finns även personal dygnet runt.

Lägenheterna är olika stora, men oavsett storlek så ingår alltid säng och madrass. I övrigt möblerar du lägenheten med dina egna möbler.

Hur går ansökan till?

Du (eller den som företräder dig) ansöker om särskilt boende hos en LSS-handläggare på socialförvaltningens mottagningsenhet. Ansökan ska helst vara skriftlig på en särskild blankett. Du kan också göra ansökan muntligt till din handläggare.

Innan du kan beviljas ett särskilt boende utreds ditt behov av stöd och hjälp. Vid bedömningen ser vi alltid till möjligheterna att få behoven av omsorg och vård tillgodosedda där du bor nu.

Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du beviljas ett särskilt boende får du ett erbjudande om lägenhet så snart som möjligt. Socialförvaltningen är skyldig att erbjuda en lägenhet inom tre månader.

Fick du hjälp av informationen på sidan?