Servicelägenheter LSS

Om du är vuxen och har en funktionsnedsättning som omfattas av LSS kan du ha rätt till bostad med särskild service i form av en servicelägenhet.

Nära servicelägenheterna ligger två gemensamhetslokaler som vi kallar baser. På baserna finns också personal dygnet runt, med sovande jour.

Fick du hjälp av informationen på sidan?