Hur skiljer sig en servicelägenhet mot att bo hemma?

När du bor i en servicelägenhet finns alltid personal på baserna för att ge dig som bor i servicelägenheten stöd och service.

Ibland har vi också gemensamma aktiviteter i baserna. Då får du möjlighet att lära känna dina grannar och att komma ut och röra på dig i en trygg miljö.

Precis som när du bor i en vanlig lägenhet har du ett hyreskontrakt på bostaden. Lägenheterna är olika stora, men oavsett storlek möblerar du lägenheten helt med dina egna möbler.

Hur ansöker jag?

Du eller den som företräder dig ansöker om servicelägenhet hos en LSS-handläggare på socialförvaltningens mottagningsenhet. Ansökan ska helst vara skriftlig på en särskild blankett. Du kan också göra ansökan muntligt till din handläggare.

Innan du beviljas serviceboende utreder handläggaren ditt behov av stöd och hjälp. Vid bedömningen ser vi alltid till möjligheterna att få behovet av omsorg tillgodosett där du bor nu.

Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du beviljas serviceboende ska du erbjudas en lägenhet inom tre månader.

Fick du hjälp av informationen på sidan?