Kurator och psykolog

Skolkuratorn och skolpsykologen finns till för att främja psykisk hälsa och fånga upp elever som inte mår bra. De kan också ge handledning och rådgivning till skolpersonalen.

Kuratorn och psykologen kan bland annat ha professionella samtal med elever och deras familjer om problemlösning, stöd, kris och motivation. De kan också vara med och bilda nätverk kring elever med till exempel skolpersonal, socialtjänsten och psykiatrin.

Kuratorn och psykologen kan också kartlägga den allmänna sociala situationen på skolan, och har kunskap om hur det fungerar med socialtjänst, ekonomi, intyg och remisser.

Om det skulle uppstå en krissituation på skolan kan kuratorn eller psykologen vara en del av krishanteringen.

Sekretess

Kuratorn och skolpsykologen har tystnadsplikt och arbetar under lagen om sekretess. Det betyder att de inte får föra vidare det du säger till en annan person. Men det finns undantag. Om kuratorn eller skolpsykologen till exempel får reda på att ett barn far illa bryts sekretessen.

Kontakt

Om du vill ha kontakt med kurator hittar du kontaktuppgifterna på respektive skolas hemsida.Om du vill ha kontakt med kurator hittar du kontaktuppgifterna på respektive skolas hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.