Skolläkare

Skolläkaren är medicinskt stöd för skolsköterskan.

Skolläkaren arbetar för att eleverna ska ha en god hälsa i skolan. Om du vill boka tid hos skolläkaren så kontakta skolsköterskan.

Sekretess

Skolläkaren har tystnadsplikt och arbetar under lagen om sekretess. Det betyder att skolläkaren inte får föra vidare det du säger till en annan person. Men det finns undantag. Om skolläkaren till exempel får reda på att ett barn far illa bryts sekretessen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.