Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Den är till för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i skolämnena.

I stället för skolämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning.

Eleverna i träningsskolan får vara med på grundsärskolans klasser så långt det är möjligt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.