Så hanterar vi dina synpunkter

Du kan lämna synpunkter och felanmälningar anonymt, men om du vill ha återkoppling måste du uppge namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Här kan du läsa mer om hur vi tar hand om personuppgifter som kommer in till kommunen

När en synpunkt kommer in till Hörby kommun registreras den som en allmän handling i vårt diarium, och skickas vidare till den del av organisationen som har hand om frågan. Att en handling är allmän innebär att alla som vill kan ta del både av synpunkten och vår återkoppling. Undantaget gäller om handlingen innehåller uppgifter som skyddas av sekretess.

När du har lämnat en synpunkt till Hörby kommun ska du så snart som möjligt få information om att vi har registrerat synpunkten och hur vi sedan tar hand om den.

Felanmälan kan du göra via den här länken

Synpunkter kring skola, omsorg och socialt arbete

Om du har synpunkter eller är klagomål på något som berör någon av skolorna i Hörby kommun ska du i första hand vända dig till ansvarig personal på den berörda skolan. Det kan vara förskollärare, klasslärare eller fritidspedagog. Om du inte känner att du får hjälp kan du vända dig till skolans förskolechef eller rektor.

Om du fortfarande är missnöjd kan du skicka synpunkter och klagomål till kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen

Enheter som är fristående, till exempel friskolor, står utanför kommunen och har sina egna rutiner när det gäller synpunkter och klagomål.

Läs mer om att lämna synpunkter på vård, omsorg och sociala frågor 

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?