Personligt ombud

Om du har ett psykiskt funktionshinder kan du få ett personligt ombud.

Ombudet kan bland annat hjälpa dig med att underlätta kontakten med sjukvården, kommunen, försäkringskassan och andra myndigheter. Ombudet ska alltid arbeta för att du ska få den hjälp som du har rätt till. Det är du som bestämmer vilka insatser som ska göras, och vilka insatser som ska eftersträvas.

Om det personliga ombudet

Ombudet arbetar fristående och oberoende av andra myndigheter. Målet med insatsen är att du ska få större inflytande över dina vård- och rehabiliteringsinsatser. Det personliga ombudet ska också leda till att myndigheter samordnar sina insatser bättre.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?