Drama och teater

På drama och teater jobbar vi med olika teaterlekar och teaterövningar, som improvisation och scenisk gestaltning. Här är leken en viktig del, och vi övar upp både kreativitet, fantasi, fokus och samarbete.

En teater kan ge en häftig känsla av här-och-nu, och påverka och förändra människors sätt att tänka. I teatern ryms det mesta: stort och smått, högt och lågt, lek och allvar.

Här får du prova på teater på ett undersökande och lekfullt sätt. Du får träna på att gestalta dina idéer tillsammans med andra. Vi tränar vår föreställningsförmåga och vår förmåga att leva oss in i vad som händer på scenen genom att improvisera utifrån olika förutsättningar och tänkta situationer. När du spelar teater utvecklas både du och hela gruppen.

Teatergrupperna är med i olika arrangemang på KulturSkolan och spelar för publik, i både mindre och större sammanhang.

Lärare

Jag som undervisar i Drama och Teater heter Emma Lindström.

Ämnesinformation

  • Kulturskolans drama- och teatergrupper träffas på måndagar i Georgshillskolans aula.
  • Grupperna är åldersindelade.
  • Kostnad 540 kr/termin.

Fick du hjälp av informationen på sidan?