Kör

I kören får du sjunga tillsammans med andra och lära dig grundläggande sångteknik.

Rösten är något som de flesta av oss har gratis, och i förlängningen även sången. Alla har rätt att sjunga, men många hindras av att de tror att de inte kan eller får sjunga.

På Hörby KulturSkola har vi körer för barn och unga, men också för vuxna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?