Kulturcrew

Ett kulturcrew är 5–15 ungdomar i ålder 12–16 år, som är delaktiga i olika kulturarrangemang.

Vad gör ett kulturcrew?

  • Värdskap; Publikvärd, artistvärd, presentera arrangemanget och förbereda lokalen.
  • Marknadsföring; Uppmärksamma och synliggöra arrangemanget genom media, affischer och andra kanaler.
  • Scenteknik; Vara stöd i hantering av scenteknik såsom ljud och ljus.
  • Planering; Förbereda och planera arrangemang såsom urval, boka arrangemanget och ha kontakt med kulturutövaren.
  • Delaktighet; På ett demokratiskt sätt vara med i processen att välja vilken föreställning som ska köpas in till skolan eller kommunen.

Lärare

Vi som leder KulturCrew är Ida Höög, musiker, Emma Lindström och Lisa Weibull, dramapedagoger.

Ämnesinfo

  • Då det är ett utvecklingsprojekt är det gratis
  • Ni bygger upp hur ni vill det ska vara

Fick du hjälp av informationen på sidan?