Föräldrautbildning

Skulle du tycka att det vore bra att få stöd och verktyg för att hantera ditt barns beteende och lära känna andra föräldrar och därmed få ett större nätverk? Du är välkommen att anmäla dig till föräldrautbildningen Cope som vi erbjuder för dig med behov av stöd. Vi startar en ny omgång vid varje terminsstart.

Cope – föräldrautbildning

COPE står för Community Parent Education Program . Genom utbildning kan du få stöd i ditt föräldraskap om du har ett barn med utagerande beteende.

Utbildningen bygger på:

  • social inlärningsteori
  • beteendeterapeutiska principer
  • Familjesystemteori

Utbildningens syfte

Det övergripande syftet är att du ska få verktyg för att förstå och hantera ditt barns beteende. Genom kunskap och ökad förmåga att hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer, bli samspelet mellan dig och ditt barn bättre och konflikterna minskar. På så sätt minskar också risken för att di barn utvecklar allvarligare beteendeproblem på längre sikt. Genom utbildningen får du också möjlighet att skapa nätverk med andra föräldrar samtidigt som du också får information om vilken form av stöd du kan få ytterligare.

Två versioner

  1. Föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år
  2. Föräldrar med barn i åldrarna 11-18 år.

Omfattning

Du kommer att träffa din grupp en gång i veckan och vid tio tillfällen. Varje tillfälle är två timmar. Gruppen kan bestå av mellan 20 och 30 föräldrar.

Hur går det till

Utbildningen styrs av dig och de andra som deltar. Vi diskuterar i både små och stora grupper. Vid varje träff pratar vi om något kan vara till hjälp och stöd fram över. Till exempel kan det handla om hur man uppmuntrar och förstärker positiva beteenden istället för att kritisera barnet.

Kontaktuppgifter om du vill anmäla dig till föräldrautbildningen, hittar du till höger.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.