Utvecklingssamtal (IUP)

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtalet handlar om elevens kunskapsutvecklingen i de olika ämnena i förhållande till läroplaner, kursplaner och kunskapskrav. Men det handlar också om hur eleven har utvecklats socialt i sin relation till klasskamrater, lärare och skolpersonal.

Skriftlig individuell utvecklingsplan

Vid ett av de två årliga utvecklingssamtalen tar läraren fram en skriftlig individuell utvecklingsplan. Det görs i årskurs 1 till 5 i grundskolan och grundsärskolan. I grundsärskolan ska dessutom en skriftlig utvecklingsplan tas fram i årskurs 6 till 9 om det inte sätts några betyg. Här ska den också tas fram i alla årskurser om undervisningen behöver anpassas för att eleven ska nå upp till kunskapskraven.

Den skriftliga utvecklingsplanen innehåller både omdömen och planering framåt. I planeringen skriver läraren vad skolan, eleven och vårdnadshavaren ska göra för att eleven ska utvecklas så mycket det går.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.