Långaröds skola

Cirka 15 kilometer sydost om Hörby ligger Långaröds skola. Skolan är vackert belägen i naturskön omgivning med nära till skog och vatten.

På skolan går elever från förskoleklass till årskurs 6. Här finns även fritidshemmet Blåklockan, där mer än hälften av skolans barn går. Flertalet av eleverna åker skolbuss, eftersom många har längre än tre kilometer till skolan.

Långaröds skola har en unik skolgård med många möjligheter till lek och motorisk träning. Under rasterna kan eleverna spela bollspel eller leka med de många lekredskapen som finns på skolgården. Skolan har också ett samarbete med Önneköps IF, där en fritidsledare kommer och har fysisk aktivitet med alla eleverna varje vecka.

Långaröds skola arbetar målinriktat, och hälsa och värdegrund är viktiga pelare i skolans verksamhet. Handlingsplaner och ständig uppföljning har visat mycket goda resultat.

På Långaröds skola har vi hög måluppfyllelse. Målsättningen och visionen är alltid att alla elever ska nå kunskapskraven i samtliga ämnen. Vi anpassar därför undervisningen efter eleven och tillsammans hittar vi nya vägar för att nå fram till önskat resultat, i nära samarbete med bland annat skolans specialpedagog.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.