Lovskola i årskurs 8 och 9

Lovskolan riktar sig till elever i årskurs 8 och 9 som behöver extra tid i ett eller flera kunskapsämnen för att nå behörighet till gymnasieskolan. Lovskolan är frivillig och kostar inget. Erbjudandet gäller så väl Frostaskolan som Georgshillsskolans elever.

Lovskolan kommer att anordnas på de skolor där behov finns och kan anordnas organisatoriskt för åk 6 och för åk 8-9 på Georgshillsskolan och Frostaskolan.

Under påsklovet i år anordnades även lovskola för åk 6.

Lovskolans tider

  • Sportlovet 18-19/2
  • Påsklovet 6-8/4
  • Sommarlovet 17-18/6 samt 21-22/6

Anmälan till lovskolan

Anmälan lämnas till berörd mentor.

Så går det till

På lovskolan erbjuds eleverna lunch samt möjlighet till förmiddagsfika. Elever i behov av skolskjuts är berättigade till det och skall ange det till respektive mentor.

Personal på lovskolan kommer att följa upp närvaron och eventuellt kontakta vårdnadshavare om elev uteblivit. Eleven har obligatorisk närvaro tills examination är genomförd. Lärare meddelar vårdnadshavare resultatet av examinationen.

Undervisande lärare ansvarar för att lämna ämnesmatriser eventuellt åtgärdsprogram, (åk 8 och 9) till lärarna på lovskolan. Undervisande lärare har också ansvaret för att relevant information kommer till ansvarig personal för lovskolan, extra anpassningar, individinformation med mera.

Mer information om lovskola finns på Skolverkets webbplats.

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/lovskola

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.