Buller

Du som företagare ansvarar för att din verksamhet orsakar så lite buller som möjligt. Du har också ansvar för att rätta till eventuella problem och se till att ljudnivån är acceptabel.

Ljud som vi helst skulle vilja slippa kallas för buller. Det kan handla om ljud från fläktar, slag, stenkrossning och byggarbetsplatser. Eftersom olika människor är olika känsliga för buller finns det riktvärden att följa när buller ska mätas.

Tillstånd

Om din verksamhet orsakar störande buller på allmänna platser, till exempel vid stenkrossning, nitning, pålning eller liknande, behöver du ett tillstånd från polisen.

Att anmäla buller

Den som blir störd av buller eller oljud från ett företag ska i första hand vända sig till fastighetens ägare eller den som driver verksamheten.

Om det inte blir bättre går det att vända sig till kommunen. Då får fastighetsägaren eller den som driver verksamheten visa vad de gör för att lösa problemet. Kommunen kan också besluta om att du som fastighetsägare eller ägare av verksamheten ska göra en mätning av bullernivåerna.

Buller i fastigheter

Det är sällan helt tyst i flerfamiljshus. Spolningar från rören och fotsteg är ljud som i många fall får accepteras. Men om en hyresgäst som bor i din fastighet upplever problem med buller eller störningar från grannarna, ska hen vända sig till dig som hyresvärd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.