Farligt avfall

Regeländringar från och med 1 augusti och 1 november år 2020 gällande farligt avfall.

En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020 som berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Sedan den 1 november finns även krav på att rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla verksamheter som;

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall

Exempel på vad som är aktuellt att rapportera till registret är bland annat spilloljor, slam från oljeavskiljare, lysrör, kemikalierester etc. Det finns en e-tjänst för rapporteringen som Naturvårdsverket har hand om. Kommunens tillsynsmyndighet kommer att ha tillgång till uppgifterna i avfallsregistret. Dessutom kommer uppgifterna att användas till Sveriges avfallsrapportering till EU samt till avfallsstatistik.

Naturvårdsverkets hemsida finns allt om de nya reglerna och även länkar till e-tjänsten för rapporteringen. När det gäller elektronikavfall finns det möjlighet att via en app få rapportering utförd direkt via El-Kretsen.

I och med de nya reglerna om avfall finns även en skyldighet för den som tillverkar, importerar eller distribuerar en vara och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckning i EUs lagstiftning Reach. De här farliga ämnena ska anmälas till det nya SCIP-registret. Mer information finns på Kemikalieinspektionens hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.