Farligt avfall

Regeländringar från och med 1 augusti och 1 november år 2020 gällande farligt avfall.

En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020 som berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Sedan den 1 november finns även krav på att rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla verksamheter som;

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall

Exempel på vad som är aktuellt att rapportera till registret är bland annat spilloljor, slam från oljeavskiljare, lysrör, kemikalierester etc. Det finns en e-tjänst för rapporteringen som Naturvårdsverket har hand om. Kommunens tillsynsmyndighet kommer att ha tillgång till uppgifterna i avfallsregistret. Dessutom kommer uppgifterna att användas till Sveriges avfallsrapportering till EU samt till avfallsstatistik.

Naturvårdsverkets hemsida finns allt om de nya reglerna och även länkar till e-tjänsten för rapporteringen. När det gäller elektronikavfall finns det möjlighet att via en app få rapportering utförd direkt via El-Kretsen.

I och med de nya reglerna om avfall finns även en skyldighet för den som tillverkar, importerar eller distribuerar en vara och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckning i EUs lagstiftning Reach. De här farliga ämnena ska anmälas till det nya SCIP-registret. Mer information finns på Kemikalieinspektionens hemsida.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?