Tillsynsplan

Tillsynsplanen behandlar den tillsyn och kontroll som bygg- och miljönämnden har ansvar för enligt lagstiftning och kommunens reglemente. Varje år beslutar nämnden om den tillsyn som planeras för kommande år.

Bygg- och miljönämnden har beslutat om Tillsynsplan 2021 med behovsutredning för 2020-2022 för myndighetsutövning enligt miljöbalken. I tillsynsplanen ingår även flera lagar, där bygg- och miljönämnden har visst tillsynsansvar som t ex tobakslagen, alkohollagen och strålskyddslagen. Som bilaga finns en Handlingsplan för förorenad mark.

Inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde finns också livsmedelslagen där det finns en antagen Kontrollplan för 2021 och plan- och bygglagen där det också finns en Tillsynsplan för 2021.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.