Tillsyn på förskolor och skolor i Hörby kommun

Bygg & Miljö i Hörby gör återkommande besök på förskolor, skolor, och fritidshem. Vi kontrollerar bland annat hur rutinerna för hygien och smittskydd fungerar.

Hygienrutiner handlar till exempel om städning, handtvätt, blöjbyten och toalettbesök.

Efter besöket sammanställer vi resultatet i en inspektionsrapport, som sänds till verksamhetsansvarig och fastighetsägaren. Vid brister kan uppföljande besök vara nödvändigt.

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefon: 0415-37 83 10